Kvalitet och miljö

Melkerheds i Timrå tillhör industrigruppen Roplan sedan det förvärvades 2000. Företaget har idag 26 anställda som alla har gedigna erfarenheter av skärande bearbetning.

Historiskt har företaget en stor betydelse för skogs- och massaindustrin som leverantör av verkstadsprodukter med mycket hög specialiseringsgrad och kvalitet.

En stor del av företagets kunder återfinns fortfarande inom den mycket högteknologiska processindustrin som kräver säkra "just in time-leveranser" för att inte drabbas av dyrbara driftstopp. Kvalitet och logistik är därför speciellt utvecklat hos Melkerheds.

Vi jobbar med ständiga förbättringar med allt vad det innebär för oss och för våra kunder idag och i framtiden genom kontinuerlig satsning på modern teknik, målmedvetet kvalitetsarbete inom alla delar av verksamheten, kunnig och engagerade medarbetare och fortlöpande utveckling av medarbetarnas kompetens. Detta, tillsammans med en ständig dialog med kunder och leverantörer, är basen för vår framtid.

Melkerheds är sedan 2008 certifierade i ISO9001.

Affärsidé

Vi skall öka konkurrensförmågan hos våra kunder genom att erbjuda stor flexibilitet, korta serier för produkter med högt förädlingsvärde.

Vår specialitet ska vara skärande bearbetning i CNC-maskiner.

Kunderna ska finnas inom exporterande process- och verkstadsindustri i Sverige.